Nyheder fra Løgstrup

11 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Løgstrup og omegn

Job tilbydes:
Sognesekretær
Grib muligheden for at give dit nye job et spændende indhold Vi søger en sognesekretær (blæksprutte), som sammen med vores 2 sognepræster skal samle rammerne for vores 5 kirker i bunden af Hjarbæk Fjord. Ansættelse pr. 1. november 2022 eller snarest derefter. Du bliver bindeled mellem sognepræster, kirkesangere, organister og gravere samt vores to menighedsråd med den gennemgribende målsætning, at vores sognebørn skal have den allerbedste oplevelse ved kontakt til Folkekirken. Helt konkret ved kontakt til Sognegården i Løgstrup, hvor du får din arbejdsplads i udgangspunkt 12 timer pr. uge. Vi er en organisation med fælles pastoret for kirkene i Vorde, Fiskbæk, Romlund, Taarup og Kvols.  Vores omgangstone er fri og utvungen og vi forventer alle hjælper hinanden uden skelen til faggrupper og arbejdsområder. Du skal mere præcist hjælpe os med fgl opgaver: betjening af sognekontoret sekretæropgaver for præsterne og menighedsrådet administrator for pastoratets IT udstyr ansvarlig for PR (incl. hjemmeside) arbejdet i pastoratet En god indgang til jobbet vil være:   en relevant uddannelse og erfaring fra administrativt arbejde flair for at arbejde med IT-systemer udadvendt og imødekommende væsen selvstændigt og struktureret arbejdsmetode fleksibel og ansvarsbevidst   Den fulde stillingsbeskrivelse kan ses på https://www.løgstrupskirker.dk/   Vorde, Fiskbæk, Romlund, Taarup og Kvols sogne har 3600 indbyggere, 8 – 9 ansatte i sognene i alt, men de fleste på deltid. Sognene er kendetegnet ved højt aktivitetsniveau og afprøver gerne nye tilbud under Folkekirken   Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i  overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Ansættelse sker ved Vorde, Fiskbæk, Romlund Sogns Menighedsråd beliggende Borgergade 10C, 8831 Løgstrup. Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.   Aftalerne kan ses på https://www.folkekirkenspersonale.dk/ Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 297.284,95 kr. – 393.902,67 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 312.149,65 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.   OK tillæg på 850,58 kr. (nutidskroner) pr. år.   Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.   Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til l Menighedsrådsformand Mogens Jakobsen, Taarup-Kvols Sogn, på tlf.nr. 22724932 eller Menighedsrådsformand Mogens Vestergaard, Vorde-Fiskbæk-Romlund Sogne på tlf.nr. 23866010. Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8563fortrolig@sogn.dk  Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 7. oktober 2022 Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 41.2022. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
Vorde-Fiskbæk-Romlund Menighedsråd
Indrykket 22. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk